Kränkande tjänstemän =(

Jag skrev mitt brev till kommunen, skickade till både nämnden och chefen på förvaltningen
väntar på svar nu, få se vad det blir

 

här följer brevet….

 

Staden 2011-11-20

 

Bildningsförvaltningen
Chefen ”heter egentligen något annat”
Staden

Ang. förvaltningens ambitions nivå mot sina ”kunder”

 

Bakgrund.
Vi är en familj som hamnat i svår ekonomisk knipa i livet efter ett engagemang i ett företag som gick i konkurs för ca 5 år sedan.
Jag (Fattig) är i dagsläget i personlig konkurs och försöker att utbilda om mig för att ev. kunna komma in på arbetsmarknaden igen. Vi har vårt hus till salu för vår ekonomi är så pass svag så vi klarar inte av att både betala räntor och ha värme i huset över vintern. Efter att kronofogden försökt sälja vårt hus på felaktiga grunder under 2 års tid på exekutiv auktion är inte marknaden den starkaste för oss att genomföra en försäljning, men vi hankar oss fram dag för dag.
Tyvärr hamnar vi i situationer där vi inte har råd med övriga räkningar än lån och mat, så som barnomsorg, el, telefon osv.

2011-10-17 kom det ett brev från Elaka Tanten (fortsättningsvis Elaka Tanten)
Detta brev var ang ”uppsägning av plats i förskola/familjedaghem/fritidshem

I detta brev var det specificerat enl. följande.

 

 

Följande är i delar citerat

Fakturorna som avser barnomsorgsavgift med förfallodatum

2011-07-30       på                        320                      kr
2011-08-30       på                        992                      kr
2011-09-30       på                        715                      kr

Totalt 2027       kr har trots krav ej betalats
Platsen/platserna upphör from 2011-10-27 om hela skulden inte reglerats innan dess.
Skulder som lämnas obetalda överlämnas till kronofogden
Undertecknat av Elaka Tanten

Jag gör som det sig bör jagar runt bland släkt och vänner där jag ber om hjälp med vår barnomsorg, jag får fram pengar av företaget där jag strö jobbar ibland, de betalar räkningen till det ANGIVNA bankgiro nummer Elaka Tanten har angett på brevet, det finns inget som säger vad vi ska märka betalningen med, så vi använder Kära Sambons personnummer eftersom hon är den som står som mottagare på brevet, vi är väldigt noga med att uppge hela personnumret (xxxxxxxx-xxxx).
Fram till detta är allt som det sig bör, men sen startar ett rent helvete om man ska tala från hjärtat.
Den 16:e november på förmiddagen ringer Elaka Tanten och berättar i ett högt och på ett nedtryckande sätt att nu hade vi ingen barnomsorg och ifrågasatte varför vi hade Dottern på fritids eftersom vi inte hade haft barnomsorg sedan 2011-10-27.
Kära Sambon förklarade för Elaka tanten att vi hade betalt räkningen och att det i sådana fall måste röra sig om ett misstag. Elaka tanten körde då vidare på sin inslagna kränknings linje och meddelade att efter samtalet skull hon ringa till Rektorn på namnet på skolan och vi var tvungna att hämta vår dotter direkt efter skoldagens slut (13.30) annars skulle hon få stå själv ute.
Elaka Tanten var väldigt noga med att berätta för Kära sambon att hon är tvungen att öppna sin egen post och betala sina egna räkningar, Kära sambon försökte förklara för Elaka tanten att hon inte har med att göra hur vi delar upp sysslorna som rör vårt privatliv, men Elaka tanten ansåg att det var nödgat att säga detta 4 ggr med en arg och nedlåtande ton.
Kära sambon ringer mig panikslagen och frågar om jag ljugit om betalningen, jag själv får panik och åker hem omedelbart och kollar upp detta, jag ser att betalningen är utförd och ringer glad i hågen och ska förklara detta för Elaka tanten. Då får jag uppleva den värsta kränkning som jag upplevt i mitt liv.

 

 

En kränkning i lagens mening är enl. följande.

Ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära.
Kränkning är en egen form av skada, det vill säga varken personskada eller ekonomisk skada, som regleras i 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § skadeståndslagen.
För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet. Det krävs vidare att personen i fråga på något sätt värnar sin integritet och inte själv ”bjuder in” till kränkningen. Är den kränkte medvållande kan ersättningen antingen jämkas eller helt falla bort. Exempel på detta är att en person som frivilligt ger sig in i/startar ett slagsmål inte kan åberopa att denne blivit kränkt av slagen som utdelats under samma slagsmål (om inget helt förutsägbart inträffat under slagsmålet).

När kränkningens ska bedömas ska hänsyn tas till de omständigheter som anges i punkterna 1-5 i 5 kap. 6 § skadeståndslagen: Att handlandet 1)haft förnedrande eller skändliga inslag, 2) varit ägnat att framkalla rädsla för liv eller hälsa, 3) riktat sig mot en person som har svårigheter att värna sin egen integritet, 4) inneburit missbruk av beroende- eller förtroendeställning, eller 5) varit ägnat att väcka allmän uppmärksamhet. Vidare ses generellt sexualbrott och grova våldsbrott som grövre kränkningar. Även upprepade handlingar föranleder ofta att kränkningen ses som grövre.

Elaka tanten berättar genast att någon betalning inte har kommit henne tillhanda enl. ekonomikontoret, och att platsen redan är avslutad eftersom hon redan ringt till Rektorn, jag frågar då om hon menar allvar, jag vet att betalningen är gjord och att hon inte kan säga upp platsen då.
Svaret jag får i skrikande elak ton är att ”det är inte vårt problem om ni ej betalar räkningar”
jag svarar fortfarande lugn men snälla jag har betalningen på skärmen nu, jag ser den, Elaka tanten svarar genast.”men du torde ljuga som de flesta andra gör”
Jag frågar Elaka tanten om hon verkligen står fast vid det hon nyss sagt, svaret är ”ja det gör jag verkligen.”

Jag frågar hur vi ska lösa den uppståndna situationen nu väldigt upprörd över behandlingen man får av en tjänsteman på bildningsförvaltningen.

Hon säger att jag får lösa det med ekonomi avdelningen och att hon ska ha ett klartecken av dem annars ringer hon inte till Rektorn igen.
Jag ber då om nummer till ekonomin och namn och nummer till hennes chef, som hon först inte var villig att lämna ut, men då jag påtalade att hon var tvungen att göra det så suckade hon djupt och skulle leta fram det.
Som ni ser har hon lyckats med att använda sig av punkt 1,2,3,4 i kräkningslagen

Jag ringer till ekonomikontoret där det inte gick att komma fram på en enda linje, fick hjälp av växeln att bli fram kopplad till en person som inte kunde hjälpa mig, personen vars namn jag ej mins ordnade i alla fall så det ringde en kvinna som jag kunde få prata med.
Hennes svar var bara att hon inte kunde hjälpa mig och jag var tvungen att kontakta Ekonomi tanten, jag förklarade situationen att min dotter ej hade någon plats på fritids längre och skulle bli utkastad efter skolan, trots detta kunde hon varken hjälpa mig eller ringa till Elaka tanten och be henne skjuta upp beslutet till dess att Ekonomi tanten var tillbaka.
I panik ringde jag direkt till Elaka tanten och skulle försöka förklara för henne hur det låg till, men för att fullständigt få visa sin maktställning så hade hon stämplat ut för lunch!

Jag valde då att ringa till Chefen(fortsättningsvis chefen) hon hade en mer vänligt inställd ton och lovade mig att ta kontakt med Rektorn för att min dotter inte skulle släppas ut på skolgården efter skoldagen.

Jag förklarade även för Chefen hur Elaka tanten hade betett sig emot mig och vad hon sagt, jag bad henne att ta ett samtal med Elaka tanten och att hon fick åtminstone, komma med en ursäkt.
Tiden gick och ursäkten uteblev, jag skickade ett nytt mail med följande innehåll 2011-11-17 18:22.
Kära sambon har pratat med ekonomi tanten idag och hon skulle lösa problemet, du får gärna kolla med henne.
Du har inte återkopplat något på din anställdas problem, men jag håller på att skriva en anmälan mot henne och skulle gärna vilja veta hur jag ska skicka den till dig/er för att den ska registreras och diarieföras.

//Fattig

Trots att läskvittot kom innan kl 08.00 dagen därpå så fick jag följande svar 2011-11-18 15:11

Hej,Vi har samtalar med våra anställda om bemötande gentemot allmänheten/kunder och vår ambition är att våra kunder ska vara nöjda .Vi beklagar att du inte är nöjd med servicen.  

När det gäller din betalning så är det ju olyckligt att ekonomienheten inte kunde koppla din inbetalning till din faktura. Manuell hantering av fakturor medför en ökad risk för felaktigheter.

Dina synpunkter är redan registrerade och diarieförda på bildningsförvaltningen.

Hälsningar

Chefen

Adm samordnare

Bildningsförvaltningen

Att man i detta brev hänvisar till den manuella hanteringen av betalning innebär att man inte är insatt i förvaltningens arbetssätt, eftersom om jag betalar med den information jag fick i brevet som Chefen är ansvarig för så innebär det en manuell hantering

Chefen skriver också att bildningsförvaltningens ambitions nivå är att kunderna ska vara nöjda.

Här följer lite frågor jag snarast vill få svar på

 1. Kan verkligen era anställda inom förvaltningen vara medvetna om era ambitioner, om de är hur kan det komma sig att Elaka tanten anser att hon handlat rätt i sitt bemötande, hon sa klart och tydligt ”ja det kan jag” på frågan om hon stod för det hon nyss sagt.
 2. Är verkligen förvaltningens arbete att håna och trycka ned föräldrar, borde det inte vara ett arbete för barnens bästa. Man får uppfattningen att bildningsförvaltningen arbetar för barnens framtid.
 3. Det har inte kommit någon form av ursäkt oss tillhanda varken skriftligen eller muntligen av vare sig Elaka tanten eller Chefen, i.om detta måste man förutsätta att bildningsförvaltningen står bakom detta arbetssätt och dessa kränkningar.
 4. Är verkligen arbetssättet ett brev sedan ett telefonsamtal vid avbrott den beslutade arbetsordningen, jag vill gärna se den dokumentationen.
 5. Jag vill även passa på att meddela att en chef som får kännedom om att en anställd som bryter mot lagen är skyldig att göra en polisanmälan.
 6. Är det en av förvaltningens ambitioner att trycka ned människor som redan har det svårt ?
  om ej fallet är så, hur kan du chefen påstå att ni jobbar efter en ambition som är att tillfredsställa kunderna.
 7. Om arbetssättet som medför att kunderna blir kränka bara faller på en person, vad gör förvaltningen för att minimera dessa problem?
 8. Kan det vara så att ni någonstans i er information till era anställda missat att berätta att ni jobbar för allmännyttan?

Att vi har det svårt kan inte ha missats på något sätt eftersom vi varit sen med avgiften ett flertal gånger.

Jag kan bara beklaga den uppkomna situationen och hoppas verkligen att ni kommer tillrätta med ert arbetssätt på förvaltningen.

Med vänlig hälsning
Fattig och Kära sambon

 

Annonser

Om Fattig

En vanlig kille med skulder och tillgångar har även ett betalkort..inte så vanligt bland såna som jag =O Visa alla inlägg av Fattig

3 responses to “Kränkande tjänstemän =(

 • Älvan

  Hej! Det är horribelt hur människor kan behandla andra människor. Verkligen skrämmande att världen fungerar så här. Jag håller på er.
  Sköt om er! /Älvan

 • badhus

  instämmer med föregående talare. sköt om er så här får det inte gå till. men det har visat sig att det är en vanlig företelse i vårat samhälle i dag. har ett antal gånger råkat ut för liknande sitivationer själv. vilket har gort mig rasande på hur man kan behandlas som individ. kalla sverige har blivit ett kallt samhälle att leva i.

 • Fattig

  det mest märkliga att trots att kvinnan i nämnden (politikern) lämnade ifrån sig ett läskvitto redan igår kväll, så har de inte kunnat klämma iväg ett litet brev som upplyser om att de tänker titta på det och återkomma iallafall =((

  Men jag är ju bara en simpel fattig, inte så mycket att bry sig om

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: