Månadsarkiv: november 2011

Varenda gäldenär utsatt för hot

Varenda gäldenär- Varannan kronofogde- utsatt för hot

Det snurrade fram på  nyheterna så jag hörde det i bakgrunden nu i några dagar ”varannan kronofogde utsatt för hot
Jamen gud va konstigt tänkte jag i mitt stilla sinne, vore det inte för att jag var en människa med så pass självinsikt så jag inte skulle förstå att jag hamnade sämre till, så hade jag gärna själv hotat med både stryk och piskrapp på de fullständigt inkompetenta människor jag har haft att göra med.
Fattar man inte bättre än att om man hånskrattar åt en människa som har sitt hus utmätt, att det kan komma en reaktion som ”käften kärring annars slår jag ihjäl dig” då borde man kanske skaffa sig en dos sunt förnuft och en kopp med mänsklighet.
Om Jusek nu gjorde frågeställningen i stil med, ”känner ni er hotade?” idioter och byråkrater ställer ofta frågor så, det ger dem utrymme att presentera en undersökning som passar media bättre och de kommer att prångla ut det i varenda tv tids lucka och aftonbladet kommer att sätta in det i varje osålt annonsutrymme.
Om man nu skulle ställa frågan så här ”-Efter ni har hånat människor, får ni då ta emot hot? ” jag lovar att när Jusek presenterar tesen
”Kronofogden får ta emot hot efter de hånar klienterna” jag är alldeles säker på att tidningarna och tv inte skulle vara lika intresserade att presentera den nyheten.

Jag har ju själv upplevt en del skandaler som är fullständigt ointressant eftersom jag inte vill framstå som ett offer i varken tv eller tidning.
Märkligt men själva nyhetsvärdet sjunker tydligen utan bild av mig. Det man får se som positivt är att de måste tycka att jag se sjukligt bra ut =)

Jag skulle oxå vilja ha skyddad identitet, fruktansvärt less på folk som är ute efter mig, ska höra om Jusek kan hjälpa mig med den delen.
Nu vill jag poängtera att jag inte tycker att hot är en bra del av en förhandling, men nu gäller det bägge parter
sen vill jag säga att en människa förtjänar aldrig att bli hotat, det gäller både kronofogdar och andra människor, oavsett yrkesutövning.
Over and out fredag nästan slut, hade jag haft råd skulle jag ha tagit mig en fest
//Fattig
Annonser

Kränkande tjänstemän =(

Jag skrev mitt brev till kommunen, skickade till både nämnden och chefen på förvaltningen
väntar på svar nu, få se vad det blir

 

här följer brevet….

 

Staden 2011-11-20

 

Bildningsförvaltningen
Chefen ”heter egentligen något annat”
Staden

Ang. förvaltningens ambitions nivå mot sina ”kunder”

 

Bakgrund.
Vi är en familj som hamnat i svår ekonomisk knipa i livet efter ett engagemang i ett företag som gick i konkurs för ca 5 år sedan.
Jag (Fattig) är i dagsläget i personlig konkurs och försöker att utbilda om mig för att ev. kunna komma in på arbetsmarknaden igen. Vi har vårt hus till salu för vår ekonomi är så pass svag så vi klarar inte av att både betala räntor och ha värme i huset över vintern. Efter att kronofogden försökt sälja vårt hus på felaktiga grunder under 2 års tid på exekutiv auktion är inte marknaden den starkaste för oss att genomföra en försäljning, men vi hankar oss fram dag för dag.
Tyvärr hamnar vi i situationer där vi inte har råd med övriga räkningar än lån och mat, så som barnomsorg, el, telefon osv.

2011-10-17 kom det ett brev från Elaka Tanten (fortsättningsvis Elaka Tanten)
Detta brev var ang ”uppsägning av plats i förskola/familjedaghem/fritidshem

I detta brev var det specificerat enl. följande.

 

 

Följande är i delar citerat

Fakturorna som avser barnomsorgsavgift med förfallodatum

2011-07-30       på                        320                      kr
2011-08-30       på                        992                      kr
2011-09-30       på                        715                      kr

Totalt 2027       kr har trots krav ej betalats
Platsen/platserna upphör from 2011-10-27 om hela skulden inte reglerats innan dess.
Skulder som lämnas obetalda överlämnas till kronofogden
Undertecknat av Elaka Tanten

Jag gör som det sig bör jagar runt bland släkt och vänner där jag ber om hjälp med vår barnomsorg, jag får fram pengar av företaget där jag strö jobbar ibland, de betalar räkningen till det ANGIVNA bankgiro nummer Elaka Tanten har angett på brevet, det finns inget som säger vad vi ska märka betalningen med, så vi använder Kära Sambons personnummer eftersom hon är den som står som mottagare på brevet, vi är väldigt noga med att uppge hela personnumret (xxxxxxxx-xxxx).
Fram till detta är allt som det sig bör, men sen startar ett rent helvete om man ska tala från hjärtat.
Den 16:e november på förmiddagen ringer Elaka Tanten och berättar i ett högt och på ett nedtryckande sätt att nu hade vi ingen barnomsorg och ifrågasatte varför vi hade Dottern på fritids eftersom vi inte hade haft barnomsorg sedan 2011-10-27.
Kära Sambon förklarade för Elaka tanten att vi hade betalt räkningen och att det i sådana fall måste röra sig om ett misstag. Elaka tanten körde då vidare på sin inslagna kränknings linje och meddelade att efter samtalet skull hon ringa till Rektorn på namnet på skolan och vi var tvungna att hämta vår dotter direkt efter skoldagens slut (13.30) annars skulle hon få stå själv ute.
Elaka Tanten var väldigt noga med att berätta för Kära sambon att hon är tvungen att öppna sin egen post och betala sina egna räkningar, Kära sambon försökte förklara för Elaka tanten att hon inte har med att göra hur vi delar upp sysslorna som rör vårt privatliv, men Elaka tanten ansåg att det var nödgat att säga detta 4 ggr med en arg och nedlåtande ton.
Kära sambon ringer mig panikslagen och frågar om jag ljugit om betalningen, jag själv får panik och åker hem omedelbart och kollar upp detta, jag ser att betalningen är utförd och ringer glad i hågen och ska förklara detta för Elaka tanten. Då får jag uppleva den värsta kränkning som jag upplevt i mitt liv.

 

 

En kränkning i lagens mening är enl. följande.

Ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära.
Kränkning är en egen form av skada, det vill säga varken personskada eller ekonomisk skada, som regleras i 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § skadeståndslagen.
För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet. Det krävs vidare att personen i fråga på något sätt värnar sin integritet och inte själv ”bjuder in” till kränkningen. Är den kränkte medvållande kan ersättningen antingen jämkas eller helt falla bort. Exempel på detta är att en person som frivilligt ger sig in i/startar ett slagsmål inte kan åberopa att denne blivit kränkt av slagen som utdelats under samma slagsmål (om inget helt förutsägbart inträffat under slagsmålet).

När kränkningens ska bedömas ska hänsyn tas till de omständigheter som anges i punkterna 1-5 i 5 kap. 6 § skadeståndslagen: Att handlandet 1)haft förnedrande eller skändliga inslag, 2) varit ägnat att framkalla rädsla för liv eller hälsa, 3) riktat sig mot en person som har svårigheter att värna sin egen integritet, 4) inneburit missbruk av beroende- eller förtroendeställning, eller 5) varit ägnat att väcka allmän uppmärksamhet. Vidare ses generellt sexualbrott och grova våldsbrott som grövre kränkningar. Även upprepade handlingar föranleder ofta att kränkningen ses som grövre.

Elaka tanten berättar genast att någon betalning inte har kommit henne tillhanda enl. ekonomikontoret, och att platsen redan är avslutad eftersom hon redan ringt till Rektorn, jag frågar då om hon menar allvar, jag vet att betalningen är gjord och att hon inte kan säga upp platsen då.
Svaret jag får i skrikande elak ton är att ”det är inte vårt problem om ni ej betalar räkningar”
jag svarar fortfarande lugn men snälla jag har betalningen på skärmen nu, jag ser den, Elaka tanten svarar genast.”men du torde ljuga som de flesta andra gör”
Jag frågar Elaka tanten om hon verkligen står fast vid det hon nyss sagt, svaret är ”ja det gör jag verkligen.”

Jag frågar hur vi ska lösa den uppståndna situationen nu väldigt upprörd över behandlingen man får av en tjänsteman på bildningsförvaltningen.

Hon säger att jag får lösa det med ekonomi avdelningen och att hon ska ha ett klartecken av dem annars ringer hon inte till Rektorn igen.
Jag ber då om nummer till ekonomin och namn och nummer till hennes chef, som hon först inte var villig att lämna ut, men då jag påtalade att hon var tvungen att göra det så suckade hon djupt och skulle leta fram det.
Som ni ser har hon lyckats med att använda sig av punkt 1,2,3,4 i kräkningslagen

Jag ringer till ekonomikontoret där det inte gick att komma fram på en enda linje, fick hjälp av växeln att bli fram kopplad till en person som inte kunde hjälpa mig, personen vars namn jag ej mins ordnade i alla fall så det ringde en kvinna som jag kunde få prata med.
Hennes svar var bara att hon inte kunde hjälpa mig och jag var tvungen att kontakta Ekonomi tanten, jag förklarade situationen att min dotter ej hade någon plats på fritids längre och skulle bli utkastad efter skolan, trots detta kunde hon varken hjälpa mig eller ringa till Elaka tanten och be henne skjuta upp beslutet till dess att Ekonomi tanten var tillbaka.
I panik ringde jag direkt till Elaka tanten och skulle försöka förklara för henne hur det låg till, men för att fullständigt få visa sin maktställning så hade hon stämplat ut för lunch!

Jag valde då att ringa till Chefen(fortsättningsvis chefen) hon hade en mer vänligt inställd ton och lovade mig att ta kontakt med Rektorn för att min dotter inte skulle släppas ut på skolgården efter skoldagen.

Jag förklarade även för Chefen hur Elaka tanten hade betett sig emot mig och vad hon sagt, jag bad henne att ta ett samtal med Elaka tanten och att hon fick åtminstone, komma med en ursäkt.
Tiden gick och ursäkten uteblev, jag skickade ett nytt mail med följande innehåll 2011-11-17 18:22.
Kära sambon har pratat med ekonomi tanten idag och hon skulle lösa problemet, du får gärna kolla med henne.
Du har inte återkopplat något på din anställdas problem, men jag håller på att skriva en anmälan mot henne och skulle gärna vilja veta hur jag ska skicka den till dig/er för att den ska registreras och diarieföras.

//Fattig

Trots att läskvittot kom innan kl 08.00 dagen därpå så fick jag följande svar 2011-11-18 15:11

Hej,Vi har samtalar med våra anställda om bemötande gentemot allmänheten/kunder och vår ambition är att våra kunder ska vara nöjda .Vi beklagar att du inte är nöjd med servicen.  

När det gäller din betalning så är det ju olyckligt att ekonomienheten inte kunde koppla din inbetalning till din faktura. Manuell hantering av fakturor medför en ökad risk för felaktigheter.

Dina synpunkter är redan registrerade och diarieförda på bildningsförvaltningen.

Hälsningar

Chefen

Adm samordnare

Bildningsförvaltningen

Att man i detta brev hänvisar till den manuella hanteringen av betalning innebär att man inte är insatt i förvaltningens arbetssätt, eftersom om jag betalar med den information jag fick i brevet som Chefen är ansvarig för så innebär det en manuell hantering

Chefen skriver också att bildningsförvaltningens ambitions nivå är att kunderna ska vara nöjda.

Här följer lite frågor jag snarast vill få svar på

  1. Kan verkligen era anställda inom förvaltningen vara medvetna om era ambitioner, om de är hur kan det komma sig att Elaka tanten anser att hon handlat rätt i sitt bemötande, hon sa klart och tydligt ”ja det kan jag” på frågan om hon stod för det hon nyss sagt.
  2. Är verkligen förvaltningens arbete att håna och trycka ned föräldrar, borde det inte vara ett arbete för barnens bästa. Man får uppfattningen att bildningsförvaltningen arbetar för barnens framtid.
  3. Det har inte kommit någon form av ursäkt oss tillhanda varken skriftligen eller muntligen av vare sig Elaka tanten eller Chefen, i.om detta måste man förutsätta att bildningsförvaltningen står bakom detta arbetssätt och dessa kränkningar.
  4. Är verkligen arbetssättet ett brev sedan ett telefonsamtal vid avbrott den beslutade arbetsordningen, jag vill gärna se den dokumentationen.
  5. Jag vill även passa på att meddela att en chef som får kännedom om att en anställd som bryter mot lagen är skyldig att göra en polisanmälan.
  6. Är det en av förvaltningens ambitioner att trycka ned människor som redan har det svårt ?
    om ej fallet är så, hur kan du chefen påstå att ni jobbar efter en ambition som är att tillfredsställa kunderna.
  7. Om arbetssättet som medför att kunderna blir kränka bara faller på en person, vad gör förvaltningen för att minimera dessa problem?
  8. Kan det vara så att ni någonstans i er information till era anställda missat att berätta att ni jobbar för allmännyttan?

Att vi har det svårt kan inte ha missats på något sätt eftersom vi varit sen med avgiften ett flertal gånger.

Jag kan bara beklaga den uppkomna situationen och hoppas verkligen att ni kommer tillrätta med ert arbetssätt på förvaltningen.

Med vänlig hälsning
Fattig och Kära sambon

 


Lösa eller skapa problem ?

Idag hände för mig en sak som för många skulle innebära skräck i timmar och en klump i magen som inte släpper på dagar, men som för mig är rätt mkt. vardagsmat.

När man är i samma situation som jag så måste man sköta sig relativt bra om än uppgivenheten tar ton i livet emellanåt.

Jag/vi hade legat efter med barnomsorgen, hamnade så till att de hotade att stänga av den =(

lyckades desto roligare att få tag i pengar till räkningarna 2 000,- rätt mkt. i en fattigs liv
betalade in i tid och allt var frid och fröjd, tills i dag…
Min sambo ringer gråtandes och säger att vi måste hämta dottern för att vår barnomsorg  är uppsagd =/
jag försöker för den trasiga kvinnan i luren att vi visst betalat, jag har nu ett strö jobb som jag får ta ledigt från för att åka hem och kolla detta !

kommer hem och visst där är betalningen i internetbanken, ringer glad i hågen upp damen på fortbildningsenheten, och tänker förklara för henne att det skett ett misstag.

Men då kommer den där reaktionen som man bara kan ge en människa i underläge…!!!…???!!!

hon säger bara att det har inte kommit in pengar!
jag försöker att förklara att jag har inbetalningen på skärmen så det måste vara något fel då.
svaret…..jag skiter hur det går till, jag kan inte bry mig om era räkningar.
håller mig lugn och säger, men snälla..jag ser att det är draget, hur ska vi lösa detta ?
svaret, förmodligen ljuger du !

nu fick jag ringa runt till ekonomi och hennes chef så löste sig problemet.
men visst är det fantstiskt att man ska behöve bli behandlad på detta vis bara för att man har lite sämre ställt än andra ?
visst är det fantstiskt att en människas maktbehov går före barnens bästa ?


Uppgiven / advokaterna håller Sverige flytande

Jag blev begärd i konkurs i sluten av november förra året, godkände genast konkurs ansökan. Så konkursen gick igenom i mitten av december 2010.
Blev sedan kallad till det lokala Advokatkontoret där jag fick träffa någon form av sekreterare som hade nån form av klippa sönder kort fetisch.
Det första hon jaga när jag kom in var mitt visa kort utan kredit som skulle klippas sönder… mest troligt bara för att förnedra mig en extra gång.
Detta blev min första och sista kontakt med advokat kontoret, fick sedan höra samma kvinnas röst på telefonen under edgångs sammanträdet.
Jag som var begärd i konkurs var tvungen att åk 15 mil till tingsrätten, men de som får betalt för resan får naturligtvis medverka på telefonen istället.

Kvinnan sa vi det mötet vi hade att ”vi  snabbar alltid på med personliga konkurser, ingen vill uppleva sånt”

så nu i fredags fick jag ett brev från tingsrätten där förvaltaren begärde ett avslut på konkursen, så med väntetiden  lyckades de att få den här enorma konkursen att ta rätt så prick ett ett (1) år och för detta debiterade de 12 500,- inkl moms.

Var ju inte så farligt belopp de fick betala de som sökte mig i konkurs, men som tur är finns det tydligen en beloppsgräns på det beloppet på ca 4 000,-
fattar inte riktigt varför eftersom de som gjorde ansökan redan hade gått via kronofogden och fått konstaterat att jag inte hade något utmätningsbart, inte ens mitt hus.

Skulle man nu tänka sig att advokatfirman debiterar 1000,- / tim inkl. moms (lågt jag vet)

så innebär det att de lagt ner ca 12,5 tim på min konkurs,  delar man nu upp det på ett år som innehåller ca 1750 tim som vi arbetar
så har de lagt ner ca 0,71 % av dagarna på just mitt fall.

Underbart att de kämpar så pass hört för att man ska slippa förnedringen =O
Men ska man se det positivt, har advokat byråerna denna djävulska beläggning  på arbetet så kommer Sverige aldrig att hamna i en kris
Det är advokaterna som håller Sverige flytande tydligen.

 


%d bloggare gillar detta: